Sáng tạo làm cho cuộc sống đầy màu sắc

mặt dây chuyền phale swarovski

  MDC 02 -->

 

  MDC 02 -->

  MDC 02 -->

 

  MDC 02 -->

 

  MDC 02 -->

  MDC 02 -->

  MDC 12  -->  28.000d

  MDC 11  -->  48.000d

  MDC 10   -->  51.000d

  MDC 09 -->  79.000d

   MDC 08 --> 98.000d

  MDC 07 -->  122.000d

 

 

MDC 06 --> 130.000d

  MDC 05 -->  158.000d

  MDC 04 -->  189.000d 

  MDC 03 -->  198.000d

MDC 02 -->  218.000d

  MDC 01 -->  268.000d

 


** Mat tim : 14,4.14mm_ 25k /18.17,5mm_ /28mm_
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.

*Mặt hoa mai: 12mm_16k /14mm_21k /18mm_35k
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

* Mặt thánh giá : 12.10mm_ /20.16mm_ 40k /38.29mm_80k
Click the image to open in full size.
*** Mặt dấu cộng : 20mm-40k
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

* Mặt giọt khía : 16.11mm_ 35k /22.15mm_41k

Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

***Mat sao biển :16ly_ 45k /20ly_ 60k /28ly_ 85 k /40ly_145k :

Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

***HOA TUYẾT :25ly_55k /30ly_ 65k /35ly_85k :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.


***Ngôi sao :20ly_40k /28ly_65k /40ly_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.


***Mat chữ nhân ( 2 nhánh) :25ly_ 75k /34ly_105k
Click the image to open in full size.
**Mat chữ nhân ( 3 nhánh ):30ly_105k /40ly_130k
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

***Mat trăng :16ly_35k /20ly_45k /30ly_ 90k /50ly_ :
Click the image to open in full size.

***Con so`:28ly_95k / 40ly_
Click the image to open in full size.
***chiec la’ :16ly_50k /20ly_ /28ly_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

***Ống tre: 20ly_55k :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

***Bướm : 18ly_31k
Click the image to open in full size.
*** tro`n khung :14ly_trắng :40 và màu : 50 /20ly_ 110k /30ly_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

*** Tam Giác khung :14ly_65k /20ly_ /30ly_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

**** Vuông khung :14ly_50k /20ly_100k /30ly_ 180k :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.


*** 6002  ball pendant):7ly_ /11,5ly_ :
Click the image to open in full size.
****( 6002 )Briolette pendant : 4ly_ /5ly_ :

Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
*** 6012 :10ly_ /14ly_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.

*** Giot đa giác : 13ly_ /17ly_ 45k /21ly_60k /50ly_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

**** 6010: 5,5ly_ /6.5ly_ /8.5ly_ /10.5ly_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
***6049 :20ly_75k /30ly_ :
Click the image to open in full size.
*** 6058 : 18ly_ /25ly_ :
Click the image to open in full size.
****6100: 12ly_ /20ly_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
***Mat quả lê :16ly_40k /22l_ 50k /28l_ /38l_ /50l_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

*** Móng vuốt ( 6150 ): 30ly_ /50ly_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

***6200 (đĩa ): 6l_ /8l_ /12l_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
*** 6210 :12ly_ 25k /17l_ 50k :
Click the image to open in full size.
***Ba’t gia’c: 8l_ /12l_ /14l_25k :Click the image to open in full size.
***6620 : 20l_ /30l_ 75k /40l_ :
Click the image to open in full size.
*** Tròn xoa’y  6621) 18l_ /28l_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

***( 6656 ) Bu’a dọc :19l_ /27l_ 75k /39l_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

*** Bu’a ngang :27l_75k /39l_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

**** 6670: 18l_ /24l_ /50l_ :
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
***6680:14l_ 40k /20l_ 55k /40l_ :
Click the image to open in full size.Search site

© 2008 All rights reserved.