Sáng tạo làm cho cuộc sống đầy màu sắc

Đồ lững
RH 5005- 180.000d, màu: xám, trắng, đen, cam, hồng nhạt.
 
YW 103 --> 197K màu: đen, hồng, trắng, xanh lá cây, xám
 
Đồ short
YW098-->169K màu hồng, hồng nhạt, đen, trắng
 

cx 609 --> 161.000d đen, trắng, xanh dương

 
YW099-->180k màu xám, xanh dương, hồng nhạt
 
YW105-->169k áo màu hồng nhạt, xám, trắng
 
YW112-->208k màu xám, đen, xanh dương đậm
 
YW097-->208k màu xám, đen
 
DB 1170 --> 226K

 

MO 0892 --> 158.000d

Đồ ống

RH6646--> 155.000d nguc 60 thun co dãn, eo 72

 

MO 0880 --> 161.000d đen

 

CX  6618 -->156.000d đen, đỏ, xanh lá cây

 

 

CX  6675 -->180.000d

 

CX  7036 -->156.000d

 

Search site

© 2008 All rights reserved.