Sáng tạo làm cho cuộc sống đầy màu sắc

ÁO DÁNG DÀI

ys 4404 --> 145.000d trắng, đen

ys 0578 -->145.000d vàng, đen

 

RH 7004-->187.000d

 

 

RH 6104 --> 161.000d đen, kem, trắng

 

LL 2228 --> 172.000d trắng, đen

 

LL  2286 --> 145.000d

Áo 2 dây

cx 2253 --> 172.000d, kem, xanh dương đậm

 

cx 6711 --> 148.000d

 

Áo yếm

cx 6699 --> 172.000d

 

ys 2700 -->137.000d

MO 0889 --> 177.000d nhiều màu

 

Áo vai rộng

sh 999 -->159.000d vàng nhạt

 

ys 0513 --> 145.000d, nhieu mau

 

sh990 --> 137.000d trắng, đen, hồng nhạt, vàng nhạt, xanh dương đậm, xanh lá cây

mo0968 -->140.000d

 

LL6655 --> 142.000d trắng, đen

 

sh484 --> 160.000d vàng, cam

 

 

sh 038 -->142.000d

 

cx 505 -->161.000d

 

ys 2642 -->142.000d

 

ys 0496 --> 124.000d đủ màu

 

rh 2006 --> 150.000d

 

RH 6280--> 190.000d

Áo ống

sh 984 -->153.000d

 

Áo có tay

sh 3115 -->155.000d

 

 

rh 7460 --> 150.000d

 

MO 0144 --> 148.000d trắng, hồng, đen, kem

 

MO 0907  -->158.000d

 

LL 528 --> 166.000d

 

MO 0891 --> 150.000d

 

 

ys 2617 -->142.000d

 

ys 2624 --> 153.000d

 

520 - 614 -->137.000d

sh 680 -->134.000d

rh 1638 --> 161.000d

rh 1536 -->158.000d

 

rh 6625 --> 163.000d

sh 260 -->150.000d trắng, đen

ys4103 --> 169.000d

 

mo 0919 --153.000d

mo 1013 -->150.000d

ys 2619 --> 142.000d tím, xanh dương, trắng

 

ys 0538 --> 155.000d xám, đen, trắng

 

CX 512 -->  202.000d

 

LL 7278 --> 158.000d

 

CX 7463 --> 156.000d

 

MO  0912 --> 142.000d

 

CX 6665 --> 180.000d

 

sh 944 -->145.000d

Search site

© 2008 All rights reserved.