Sáng tạo làm cho cuộc sống đầy màu sắc

 

Đầm ống

RH  7006 --> 164.000d

 

yw 1429 -->161.000d

 

CX  1600 --> 172.000d đen, tím

 

RH6235 -->197K

 

CX 6247 --> 161.000d đen, tím

 

CX 6266 --> 161.000d đen, tím

 

mo 0922 -->158.000d

 

RH8877 --> 194K

 

YS 2310 --> 148.000d cam, xanh lá cay, vàng, đen

 

ys 4208--> 137.000d hồng, vàng nhạt

 

sh-j280 --> 158.000d

 

cx 1445 -->183.000d

 

sh 6649 --> 172.000d

 

cổ chữ V

yw 1443 -->177.000d, xanh dương, hồng, tím

 

RH  6260 --> 164.000d

 

 

CZ  8923 --> 186K

sh629 --> 166.000d

Váy 2 dây

YS  2625  --> 158.000d trắng, đen, xanh dương

 

mo 1007 -->158.000d hồng, tím

 

CX  6254 --> 177.000d

Váy áo sát nách

yw 1486 --> 166.000d trắng, đen

 

sh 029 --> 138.000d

 

RH 1346 --> 156.000d

 

CX 6253 --> 190.000d

 

Váy liền tay

yw 1468 -->175.000d

cx 549 --> 166.000d

 

 

 

ys4200 -->153.000d hồng, trắng

 

ys 1658 -->145.000d

 

RH 8819 --> 161.000d

 

sh 450 --> 158.000d

 

sh 1120 --> 158.000d, trắng, đen, hồng

 

DH3634 --> 170K

 

RH 7018 --> 172.000d

 

 

CS6190 --> 225K

ys 4236 --> 165.000d

 

sh 660-->165.000d ko kèm dây nịt

 

cx 6677-->193.000d

 

sh 7429 -->158.000d

rh 6710 --> 166.000d

 

LL 785 --> 180.000d 2size M, L 2 màu hồng nhạt, kem

 

 

RH 7001 ->175.000d

 

CS1288 --> 193K

 

RH  1493 --> 166.000d

RH  1519 --> 203.000d

 

Search site

© 2008 All rights reserved.